בין גלות לגאולה, או – טרילוגיה מכווצת המאמר שלא נכתב על ספרי, "כשהמתים חזרו" (כינרת זמורה, 2012).