Uncategorized

ההפיכה המשטרית נמשכת – גם בביזת הספריות הציבוריות!

יומן מלחמה (72).

     פועלם של שר החינוך, יואב קיש, ושל שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, ממחיש כי ההפיכה המשטרית לא רק שלא נעצרה, אלא היא מתבצעת הלכה למעשה, תוך כדי מלחמה, ותוך כדי ניצול תחושות הייאוש וחדלון האונים של הציבור, החרד לגורל החטופים והחטופות ומבכה את נפילת יקיריו ויקירותיו במלחמת עזה.

     אחרי שוועדת השרים לענייני חקיקה דחתה את הקיצוץ שתוכנן בתקציב הספריות הציבוריות בישראל, השר מיקי זוהר מקדם כעת תיקון בחוק הספריות שיכפיף אותן פוליטית לו עצמו, ויביא לפגיעה בפעילותן. בדברי המבוא להצעת החוק נכתב, בציניות נוראה, כי "חוק זה בא להסדיר את פעילותן של הספריות הציבוריות לטובת הציבור, במטרה לקדם את החינוך והתרבות בישראל ולהבטיח מתן שירותי ספריה ציבורית, בזמינות ובאיכות סבירים, לצד הבטחת מקורות המימון למימוש מטרה זו."

     אבל חוק הספריות החדש, המוצע על ידי השר זוהר, קובע, בין השאר, כי 1. תקציב הספריות הציבוריות יעמוד על 85 מיליון ₪ בשנה במקום 97 מיליון ₪ בשנה, מה שיביא למעשה לקיצוץ רב-שנתי בתקציב הספריות ויקשה על פעילותן. 2. בתיקון לא תוזכר הצמדת התקציב למדד, מה שיביא לשחיקה בתקציב הספריות ולדלדול פעילותן בשל האמרת מחירי הדפוס והנייר, וכול הנוגע לתעשיית הספרים בישראל ובחו"ל, וכך גם התייקרות בעלויות של פעולות התרבות בספריות ושל תפעולן הפיסי. 3. שר התרבות והספורט יהיה בעל הסמכות הבלעדי להחלטה על תקציב עודף של רשויות מסוימות, ללא מנגנון פיקוח ובקרה של הכנסת וללא תימרוץ של רשויות בפריפריה, לניצול תקציב הספרייה לקידום הספרייה ביישוביהן, כמו למשל, על ידי שדרוג מחשוב הספרייה וכיו"ב.

     ההשתלטות הפוליטית של השר על הספריות הציבוריות באה לידי ביטוי בכוונתו לשנות את הרכב המועצה לספריות הציבוריות, כדלקמן: השר ימנה מועצה לספריות ציבוריות בת 11 חברים, והם:
שני עובדי המשרד; 
עובד משרד הפנים, לפי המלצת שר הפנים; 
עובד משרד האוצר, לפי המלצת שר האוצר; 
נציג מרכז השלטון המקומי; 
שישה נציגי ציבור, כמפורט להלן: 
 חבר סגל אקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה בעל ידע ומומחיות בתחום מהתחומים האלה: ספרות, ספרנות, מידענות, חינוך או תרבות; 
 חבר בעל ניסיון מקצועי בתפקיד בכיר באחד מהתחומים הבאים: החינוך או התרבות לרבות ספרנות; 
 סופר, לרבות מבקר ספרות או משורר; 
 שלושה חברים בעלי ידע וניסיון מקצועי בתחום מהתחומים האלה: ספרות, ספרנות, מידענות, ארכיונאות, חינוך או תרבות; ומתוכם אחד המכהן כבעל תפקיד בכיר בספריה של רשות מקומית.  
השר ימנה את יושב ראש המועצה מבין חברי המועצה המנויים.             בהרכב המועצה כיום חברים חברי איגוד הספריות. הצעת המבנה החדש של המועצה לספריות ציבוריות בעצם מסלקת את חברי האיגוד מתוכה. כך היא מבטיחה, כי המועצה לספריות ציבוריות תהפוך כר פורה למינויים פוליטיים למקורבי השר ונאמניו, ולא תשמש כראוי בתפקידה, כמפקחת על פעילות הספריות הציבוריות וכמסדירה את פעילותן. אם מבקש השר לשנות את הרכב המועצה, חשוב כי מקודם לכן יבטיח שלפחות חצי מחבריה וחברותיה יהיו יו"ר ארגון מנהלי הספריות הציבוריות ו-4-5 מנהלים/ות, מפני שהם-הם המומחים לניהול הספריות עליהן הם מופקדים. כול מינוי אחר של 'חברי סגל בכירים' או 'אנשים בעלי ידע מקצועי בתחום' הוא פתח להפקרות וחלילה גם לשחיתות.      הצעת החוק הזאת מזכירה מאד בטבעה שינויים דומים שניסה שר החינוך יואב קיש, ואף הצליח בכך במידה מסוימת, להטיל בספרייה הלאומית ובהרכב המועצה להשכלה גבוהה. בשני המקרים הצליח השר קיש, תחת איומים בסנקציות על המוסדות הללו, להביא לבחירת אנשיו אם לדירקטוריון הספרייה הלאומית ואם למועצה להשכלה גבוהה. כתבתי כבר בעבר, שמדובר בשיטת עבודה, ששרי ממשלת החורבן אימצו, לא אתפלא אם בהמלצת פורום 'קהלת' – השתלטות על מוקדי כוח בחברה הישראלית הליברלית והחילונית, דרך איומים בקיצוצי תקציב, במטרה להחדיר לגופים המנהלים אותם מאנשי שלומם.      זוהי הדרך שבה מקודמת ההפיכה המשטרית כעת – השתלטות על מוקדי כוח ותקציבים, דרך חקיקה. לכן, חובה על כול ישראלי/ת שוחר דמוקרטיה ותרבות ליברלית להיכנס עוד היום לאתר הכנסת ולהביע את הסתייגויותיו מנוסח החוק המוצע, כאן – https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001hhCfoQAE/%D7%AA%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%932024?language=iw.      נותרו עוד 24 שעות בלבד להגשת הסתייגויות והתנגדויות לחוק. אני מבקש מכול אחד ואחת מכם להיכנס לאתר, לתבוע שתקציב הספריות יעמוד על 97 מיליון ₪ צמודים למדד, וכי בהרכב המועצה לספריות ציבוריות ייכללו גם 2 חברי/ות איגוד הספרנים.      המלחמה שלנו על הדמוקרטיה לא הסתיימה, ולמרבה הצער, ממשלת האימים מחייבת אותנו להילחם בו-זמנית במלחמה רב-זירתית – מלחמה על קיומה של מדינת ישראל מול אויבינו מחוץ, ומלחמה על קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מול אויבינו מבית.      מול אויבינו מחוץ המלחמה נעשית על ידי הצבא. מול אויבינו מבית המלחמה נעשית בהפגנות, ברחובות, וגם בהתנגדות גורפת ל'תיקוני' חקיקה. היכנסו עוד היום לאתר הכנסת, והביעו הסתייגויותיכם מתיקון חוק הספריות הציבוריות.      תודה רבה.
  
מודעה

אילן שיינפלד

כתיבה וקריאה הן בעבורי אורח חיים וגם הכרח. אני אדם המגלה את עולמו במלים. התחלתי לכתוב בגיל ארבע-עשרה, ומאז אני כותב שירה וסיפורת, מחזות ותסריטים, ספרי הדרכה בכתיבה ועוד, למבוגרים ולילדים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי יעניין אותך
Close
Call Now Button