Uncategorized

כבוד הנשיא, מר הרצוג. אתה צריך להתפטר. היום.

החיים, הכתיבה, ההורות ומה שביניהם (248).

     כבוד הנשיא, כאשר הושבעת לתפקידך התחייבת בזו הלשון: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא באמונה את תפקידי כנשיא המדינה." וכך עשית כאשר הטלת על הנאשם בשוחד, במרמה ובהפרת אמונים, בנימין נתניהו, את המנדט להקמת ממשלה. אולם, עם השלמת התקופה הראשונה של משא ומתן להקמתה, מתברר כי הקמתה כרוכה בהכשרת השרץ, חקיקת החוק שיפטור את המורשע אריה דרעי משאלת הקלון, ויאפשר לו לכהן כמשנה לראש הממשלה וכשר, וחקיקת חוק סמכויות השר לביטחון לאומי, שמשמעותו תיקון פקודת המשטרה, כך שיחסי הסמכות בין השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מול מפכ"ל המשטרה, יוסדרו בחוק בדומה ליחסי הכוחות בין שר הביטחון לרמטכ"ל.

     שני הדברים האלה, העמדת אריה דרעי מעל עקרון השוויון בפני החוק, ולמעשה הכשרת מעשה הרמייה שלו, בהפרת ההתחייבות שלו בבית המשפט שלא יכהן בתפקידים ציבוריים כדי להימנע מקלון, והעברת סמכויות שיטור חסרות תקדים לידי איתמר בן גביר, שהורשע כמה וכמה פעמים בעבירות חמורות, משמעו פגיעה אנושה במדינת ישראל וחוקיה.

     פגיעה קשה עוד יותר מזו צפויה כשתוקם הממשלה, והליכי החקיקה נגד בית המשפט העליון והפירוק של משרדי הממשלה ייצאו לדרך. כאן כבר תהיה פגיעה מהותית במשטר הדמוקרטי בישראל, בסדרי השלטון, ביכולת לקיים את מערכות הביטחון, החוק, החינוך, הרווחה ועוד – ובזכויות האזרח והפרט, מכוח חקיקתה של פסקת ההתגברות.

     אתה, כנשיא מדינת ישראל, המכבד ומאשר בחתימתו כל חוק הנחקק כאן, תהיה אנוס לחתום על החוקים שיפגעו במשטר הדמוקרטי בישראל, ידרדרו אותה לדיקטטורה וימיתו אסון על העם היהודי, על הישראלים ועל זכויות המיעוט והפרט. האם אתה, יצחק הרצוג, בנם של חיים ואורה הרצוג זכרם לברכה, לשעבר יושב ראש מפלגת העבודה, ומשפטן בהכשרתך – האם אתה בכלל מסוגל לדמיין את עצמך חותם על חוקים אלה, שיגרמו לאובדנה של ישראל?

     הדרך היחידה שלך להתמודד עם הקונפליקט הוודאי בין ערכיך, מצפונך ומוסרך מבית אימך ואביך לבין דרישות תפקידך היא לקום ולהתפטר כעת. זאת, עוד לפני החלפת יושב ראש הכנסת, כדי שיושב ראש הכנסת הנוכחי, חה"כ מיקי לוי, יתמנה כממלא מקום הנשיא תחתיך.

     האם אתה בעל שאר רוח וכוחות נפש מספיקים, מר הרצוג, כדי לקום ולהתפטר, ובזה לסמן לנאשם, בנימין נתניהו, ושותפיו העתידיים לקואליציה, את גבולות המותר במסגרת הדמוקרטיה? או האם תעדיף להישאר בתפקידך הרם, מתוך שכנוע עצמי שבזה תשמור על מדינת ישראל, בעוד שבפועל תיתן ידך וחתימתך למחריביה?

     אשמח לתשובתך.

מודעה

אילן שיינפלד

כתיבה וקריאה הן בעבורי אורח חיים וגם הכרח. אני אדם המגלה את עולמו במלים. התחלתי לכתוב בגיל ארבע-עשרה, ומאז אני כותב שירה וסיפורת, מחזות ותסריטים, ספרי הדרכה בכתיבה ועוד, למבוגרים ולילדים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Call Now Button