Uncategorized

שיטת התמנון ודמעות התנין של הימין.

התנגדות ושמחות אחרות (47).

     אם חשבתם שהמאבק על הרכב הוועדה למינוי שופטים הוא חד-פעמי, חשבו שוב. הדחיפות שחשים חברי וחברות הקואליציה, להשתלט על הוועדה ולקבוע את הרכבה, כדי לקנות בזה שליטה במערכת המשפט, לא נעצרת בוועדה זו. מדובר בפרוטוטייפ, בשיטה מאורגנת וערמומית להשתלט על מרכזי הכוח במדינת ישראל.

     השיטה פשוטה. בתחילה הם מציעים שינוי דרמטי, דרסטי והרסני בהרכב הגוף המנהל או הבוחר. אחרי כן, בתוך הסערה הציבורית המתעוררת סביב זה, הם נסוגים מעט ומביעים נכונות 'להתפשר.' הפשרה היא תמיד על פי רצונם וכוונתם מלכתחילה. כך בוועדה למינוי שופטים, כך לאחרונה גם בספרייה הלאומית.

     חוק הספרייה הלאומית קובע בפירוש אוטונומיה מלאה. "במילוי תפקידה תפעל החברה באופן עצמאי והיא תהיה בת חורין לכלכל כטוב בעיניה את ענייניה במסגרת תקנונה ותקציבה". בדברי ההסבר של החוק נאמר ש"ההסדר לא יאפשר למדינה להתערב בניהול הספרייה הציבורית לרבות מינויים למשרות בספריה באמצעות הממשלה, שר או גורם שלטוני אחר".

     שר החינוך, יואב קיש, התחיל בהצעת חוק, שאף צורפה לחוק ההסדרים, לפיה מינוי חברי הדירקטוריון בספריה הלאומית יוכפף למרות השר. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ומשרד האוצר בלמו את קידום ההחלטה, שתוביל לפגיעה בעצמאות הספרייה הלאומית דרך חוק ההסדרים. במכתב ששלח היועץ המשפטי למשרד האוצר, עו"ד אסי מסינג, לייעוץ המשפטי של משרד החינוך, נכתב כי במשרד האוצר לא יפרסמו את תזכיר ההחלטה ולא יכללו אותה כחלק מחוק ההסדרים – צעד שהתקבל בגיבוי היועמ"שית.      אחרי שהיועצת המשפטית לממשלה הודיע השר יואב קיש כי הגיעה להסכמות עם הספריה, לפיהן ימנה ארבעה חברים למועצת הספרייה הלאומית, חבר דירקטוריון וחבר לוועדת הביקורת של הספרייה, "שיקבל כמו כל חברי הועדה גישה מלאה לכלל פעילויות הספרייה."

     צורת ההתנהלות של השר, בתחילה בהצעת חוק דרקונית ואז בריכוכה למתווה של השתלטות, היא בדיוק הדרך שבה מנסה ממשלת ישראל להעביר את חוקי ההפיכה המשטרית, ובראשן שינוי ההרכב של הוועדה למינוי שופטים, באמצעות שליח, נשיא המדינה.

    באופן דומה מתחוללים כעת הדברים בוועדת התכנון הארצית ובוועדות התכנון המחוזיות. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה השבוע את ההצעה לתוספת של שני נציגים מטעם שרת ההתיישבות אורית סטרוק בוועדות המחוזיות צפון ודרום, ונציג נוסף של המשרד במועצה הארצית לתכנון ובנייה, מה שייתן רוב בוועדות לנציגי משרדי הממשלה. בנוסף, אושר תיקון חוק האגודות השיתופיות, המאפשר קיום ועדות קבלה לישובים שבהם 1,000 בתי אב — במקום 400 לפי החוק הקיים היום. שתי ההצעות הללו נועדו לתפיסת השליטה על הוועדות המחוזיות בצפון ובדרום, האחראיות על תוכניות המתאר של ישראל. במקום גופים אזרחיים, העוסקים באופן מקצועי בתוכניות המתאר ובניתוח העתיד, ישבו בוועדות פוליטיקאים, שיטו את החלטות הגופים המאוזנים ויפגעו באינטרסים של הציבור. כך, למשל, ההחלטה בדבר התניית המגורים בישוב הכפרי בוועדות קבלה. לדברי האגודה לזכויות האזרח בישראל, "היוזמה להרחיב את ועדות הקבלה לאזורים נוספים לישובים גדולים מבשרת את בוא הגל השני של ההפיכה המשטרית: אחרי שיוסרו המגבלות המשפטיות, ההפליה תהפוך להיות הנורמה, והשוויון — החריג" (כלכליסט, 14.3.23).

     כעת הם מבקשים לחולל אותו הדבר במועצה להשכלה גבוהה. לדברי כתב הארץ (15.3.23), שר החינוך, יואב קיש, יוכל למנות למל"ג חברים התומכים בהפיכה המשטרית כמעט ללא שום בעיה. מינויים כאלה יתנו לו שליטה על הוועדה לתכנון ולתקצוב במל"ג, האחראית על חלוקת תקציבים בסך 13 מיליארד שקל למוסדות ההשכלה הגבוהה. השתלטות הממשלה על ועדה זו במועצה להשכלה גבוהה משמעה השתלטות על מערכת ההשכלה הגבוהה כולה. "מכאן הדרך פתוחה לביטול החופש האקדמי והניהולי, לפגיעה בתקצוב מוסדות שאינם מתיישרים עם הממשלה או שהמרצים בהם מביעים ביקורת עליה או עמדות שמאלניות, ולתקצוב ביתר של מוסדות אחרים ומקורבים. מהלך כזה יכיל גם השתלטות על מאגר של אלפי משרות בכ-60 מוסדות, וכן שליטה עקיפה על הכנסות של מיליארדי שקלים נוספים משכר לימוד, מענקי מחקר ותרומות".

     דרך ההשתלטות של ממשלת החורבן על מרכזי המשפט, החינוך, ההשכלה, התרבות והדעת בישראל היא אם כן דומה. כך הם משתלטים על הדמוקרטיה ועל התרבות בישראל. מאיימים בחוקים דרקונים ואז מתפשרים עמנו כביכול. זו דרכם לשלוח את זרועות התמנון הפשיסטי שלהם לכל מוסד, ארגון וקהילה בישראל.

     על רקע זה יש לראות גם את הרמזים שהופרחו היום מצד הימין הפוליטי, על כך שביום שני הקרוב הקואליציה צפויה להכריז על הקפאה לשנה של ה״רפורמה״, לצורך הידברות וכו׳, פרט לעניין 'קטן': יקבע תיקון לחוק-יסוד השפיטה, שיהיה הוראת שעה בתוקף לשנה (לתקופת ההידברות), בנוסח שעבר בקריאה ראשונה או דומה לו, כדי לאפשר לקואליציה למנות בשנה הזו שלושה שופטים (במקום חיות, ברון ופוגלמן) ואת הנשיא. גרסה אחרת היא אימוץ חד-צדדי של מתווה הנשיא, פרט להצעתו לגבי בחירת שופטים, שתקנה, שוב, רוב לקואליציה.

     לדברי מומחי משפט מן ההתנגדות, עלינו להתנגד למהלך זה בחריפות, בדיוק כמו ההתנגדות ל'מתווה העם' המקודם כעת, כי. תכליתו להוליך שולל את משתתפי המחאה, אבל הוא גרוע ביותר. זהו מהלך שיקנה לקואליציה הנוכחית רוב בבית-המשפט העליון לשנים רבות קדימה, ויביא להחלשה ניכרת של ההגנה על זכויות האדם.

     עם בנימין נתניהו, סוכן ההרס והחורבן של מדינת ישראל, החותר תחת יסודות המשטר הדמוקרטי בישראל כדי להציל את עצמו מדין צדק, ועם קואליציית החורבן שלו, אין ולא יכולה להיות הידברות. עלינו להמשיך ולהילחם בהם בכול דרך דמוקרטית, לגיטימית ובלתי אלימה העומדת לרשותנו. כול התפתות למתווה של פשרה משמעה אסון. המאבק הזה חייב להימשך ולהסלים, עד להכרעה.

מודעה

אילן שיינפלד

כתיבה וקריאה הן בעבורי אורח חיים וגם הכרח. אני אדם המגלה את עולמו במלים. התחלתי לכתוב בגיל ארבע-עשרה, ומאז אני כותב שירה וסיפורת, מחזות ותסריטים, ספרי הדרכה בכתיבה ועוד, למבוגרים ולילדים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Call Now Button