תחרויות

תחרות הסיפור הקצר של אגודת הסופרים תשפ"א 2021 – הגשה עד ה 15.7.21!

התחרות מיועדת לכל ציבור כותבי העברית. שלושת הסיפורים שייבחרו במקומות הראשונים יזכו בפרס

כספי ויפורסמו בגיליון של כתב העת הספרותי מאזניים.

כללי השתתפות:

.1 את הסיפור יש לשלוח עד יום חמישי, ו' אב תשפ"א 15.7.21 בשעה 18.00 אל משרד רואה החשבון המפקח על התחרות, לדוא"ל: sipur@frcpa.co.il

התחרות הינה בעילום שם. הסיפור יוגש ללא שם הכותב.

שם הכותב ייחשף רק לאחר החלטת השופטים.

.2 התחרות מיועדת לכל ציבור הכותבים בשפה העברית.

.3 אורכו של הסיפור הקצר יהיה בין 400-1500 מילים.

.4 יוגש סיפור שלא פורסם בספר, כתב עת, רשת חברתית או בכל דרך אחרת.

.5 התחרות היא בפיקוח משרד רואה חשבון.

.6 ההשתתפות בתחרות אסורה על צוות הנהלת התחרות ובני משפחותיהם.

אופן ההגשה:

א. הסיפור יוגש בקובץ WORD מצורף לדוא"ל. (לא יתקבל סיפור שיוגש בגוף הדוא"ל, או בפורמט אחר מאשר קובץ WORD מצורף.)

ב. על המשתתף לבחור מספר מזהה אקראי בן 7 ספרות, ולרשום את המספר בדוא"ל בשורת ה"נושא" ואת אותו מספר לכתוב בראש העמוד הראשון של הסיפור בקובץ (הצעה: בראש העמוד ניתן לכתוב – מאת: והמספר המזהה).

חשוב: אין לכתוב בקובץ הסיפור את שם הכותב. כתבי יד של סיפורים שבהם יופיע שם הכותב ייפסלו לפני שיפוט.

כאמור, את הסיפור יש לשלוח אל משרד רואה החשבון המלווה את התחרות, לדוא"ל: sipur@frcpa.co.il

ג. בסיום המועד הקצוב לתחרות יעביר רואה החשבון למשרדי אגודת הסופרים את קבצי הסיפורים, ללא כתובות

הדוא"ל ממנה נשלח הסיפור, וללא פרטים מזהים.

ד. כאמור, המועד האחרון לקבלת הסיפורים: 15.7.21 בשעה 18.00.

ה. ההודעה על שמות הזוכים תפורסם במועד שאגודת הסופרים תודיע עליו מראש. שמות הזוכים יחשפו לשופטים
ולציבור רק לאחר סיום החלטת השופטים על הסיפור הזוכה, (חשיפת שם הכותב תיעשה, כאמור, באמצעות המספר
המזהה שבחרו הכותבים. לשם הבהרה נוספת: שם הכותב יישמר חסוי במשרד רואה החשבון עד לאחר החלטת השופטים).

מודעה

אילן שיינפלד

כתיבה וקריאה הן בעבורי אורח חיים וגם הכרח. אני אדם המגלה את עולמו במלים. התחלתי לכתוב בגיל ארבע-עשרה, ומאז אני כותב שירה וסיפורת, מחזות ותסריטים, ספרי הדרכה בכתיבה ועוד, למבוגרים ולילדים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Call Now Button