Uncategorized

הַמַּטְרוּפְקָה: קווים לדמותה. ערך ללקסיקון.

תודה ללימור מויאל

על המצאת השם לזן זה

     המטרופקה היא זן מיוחד מבחינה אקולוגית, ולכן ראויה לערך נפרד בלקסיקון המינים והזנים המרכיבים את הספֵרה החברתית ואת עולם הבריאה. על פי רוב היא ממין נקבה, אם כי נתגלו פריטים בודדים ממין זכר, המחקים התנהגותן של נקבות בנות מינם. קומתה ממוצעת, גזרתה מלאה. רוב המטרופקות מגדלות מחלפות ראשון, אם כי ישנן ביניהם מעטות הקוצצות בו כמנהג הזכר. היא בעלת מבט חד בשעה שהיא פיכחת, אך עיניה מזוגגות בשעה שמחלתה תוכפת עליה, או מיני שיקוי מסוככים על נפשה. המטרופקה חיה במערכת הפוליטית וניזונה מתשומת ליבו של ההמון, אותה היא צורכת דרך זמן מסך בכלי התקשורת. היא משגשגת ומתרבה בקרבת מנהיגים פוליטיים הנאבקים על שימור כוחם או התמד שלטונם. דרכי התרבותה לא ברורות, מפני שרעילותה לא מאפשרת לאף זכר לשגשג במחיצתה. כפי הנראה היא נוהגת בעניין זה כזן האלמנה השחורה, אך זכרי הזן חכמים מקודמיהם ומספיקים להימלט על נפשם מפני ארסה הממית. מאפייני ההתנהגות של המטרופקה: תנודות תכופות במצב הרוח, בקצב ובטון הדיבור, הנע בין מתיקות סכרינית לבין אלימות פורצנית. לעתים קרובות נתקפת בהתקפי דברת, שבהם פסוק דולק אחר פסוק, משפט אחר משפט, מלים נבלעות ונבללות האחת ברעותה עד כדי דייסה מילולית סמיכה ובלתי מובנת, שמטרתה ערפול תודעתו של הצופה המאזין והטלת ייאוש בלב כול שומעיה ורואיה, עד כדי כך שיתנו לה להתמיד בפועלה, לשגשג בסביבתם, בלי שום הפרעה. לזן המטרופקה ישנם תתי-זנים, ובהם הגרסה הזכרית, מטרופקה ביסמוטית, המשגשגת בעיקר באולפני טלוויזיה, ותתי הזן מטרפוקת ספיר ומטרופקת דו"צ. לאחרונה נגלה תת-זן חדש וצעיר, מטרופקת נדל"ן שקרנית.

נשמח לקבל עדכונים של ערך ראשוני זה.

צוות הלקסיקון.

מודעה

אילן שיינפלד

כתיבה וקריאה הן בעבורי אורח חיים וגם הכרח. אני אדם המגלה את עולמו במלים. התחלתי לכתוב בגיל ארבע-עשרה, ומאז אני כותב שירה וסיפורת, מחזות ותסריטים, ספרי הדרכה בכתיבה ועוד, למבוגרים ולילדים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי יעניין אותך
Close
Call Now Button