Uncategorized

המלחמה על המורשת.

יומן מלחמה (81)

     בימים הקרובים מאוד ניקלע למלחמה עם איראן. היא איננה מקרית. נתניהו חייב מלחמה עם איראן. הוא לא יכול להרשות לעצמו להסתלק מבמת ההיסטוריה בלעדי טילי יריחו שינחתו בלב טהרן, ופצצות עומק על אתרי הגרעין שלה. האדם שהעמיד את המאבק במאמצי איראן להפוך למדינה גרעינית, זה שעמד מעל במת האו"ם עם כרזת הפצצה, זה שהתרברב עם ארון מלא קלסרים שהובאו על ידי המוסד לישראל, אינו יכול לרדת מכס שלטונו כשטבח ה-7.10 מוטבע כאות קלון מדמם על מצחו. הוא חייב מלחמה עם איראן כפיצוי נרקיסיסטי, כמנגנון טיהור ציבורי וגם כמקפצת מנדטים פוליטית.

     הוא אינו יחיד במצב הזה. גם המטכ"ל שהיה המטכ"ל של ה-7.10 אינו יכול להתפטר, לסיים את שירותי ולרדת מפיקוד על הצבא ומהגנת ישראל כשמחדל ה-7.10 צרוב על מצחו כאות קין. לוּ הייתה מתנהלת בתואם עם הדרג המדיני ומדינות העולם, ומביאה לניצחון מר שאחרי הטבח, הייתה מלחמת עזה אמורה, להביא לזיכוי ציבורי מסוים. אך היא מסתיימת, או לפחות השלב העָצים הנוכחי, עם זנב של חטיבה אחת בין הרגליים. לא הכרעה, לא מיטוט החמאס, לא ניצחון מוחלט, גם לא החזרת החטופים. לכן, גם המטכ"ל הזה זקוק למלחמה עם איראן, או לפחות עם חיזבאללה, ולפלישה לדרום לבנון, כדי לסיים את השירות הצבאי של בכיריו בתחושת הקלה.

     זכרו את הדברים האלה בימים הקרובים, בשבועות ובחודשים הבאים, שבהם תהיה ישראל מותקפת בטילי שיוט, בטילים בליסטיים, ברקטות לטווח קצר ובינוני ובנחילי כתב"מים. זכרו אותם כאשר מאות חיילים נוספים יפלו על משמרתם, אזרחיים ייהרגו וייפצעו ותשתיות הקיום במדינת ישראל תיהרסנה.

     שלטון פשיסטי כושל עם צבא שנכשל במשימתו הם שילוב מן הגהינום, שיביא עלינו גהינום. התקווה היחידה היא שנשרוד את המתקפה הזאת בעזרת ארצות הברית, ושמתוך החורבן נקום ונפיל את ממשלת החורבן והדמים הזאת, ונקים תחתיה ממשלה רחבה ושפויה. אבל זה, למרבה הצער, יהיה כרוך בהרס ובדם. מרכז הליכוד ושריו, שותפיו הקואליציוניים של הנרקיסיסט הפסיכוטי מוכה החולי העומד בראשם היו יכולים למנוע זאת. אבל לא מנעו זאת. הם יעבירו את כולנו גהינום, שהלוואי וניחלץ ממנו בעור שינינו. ואחריו נצטרך לבנות כאן הכול מחדש.

     הישארו בימים הקרובים בבתיכם, או קרובים לממ"ד או למקלט. הצטיידו כראוי, ושמרו על תקווה. תחזוקת תקווה, זה כול מה שנותר לנו כעת. ובזה אין לנו לסמוך אלא על תבנית העוועים שההיסטוריה היהודית מתנהלת בה מאז ומעולם. מחורבן לגאולה, וחוזר חלילה. עד שיקום כאן מנהיג שיסיט את ההיסטוריה שלנו מחוץ לתבנית העוועים המשיחית הזאת. עד אז נמשיך לחולל את מחול הדמים המקפיא של העם היהודי. מחורבן לתקומה. מתקומה לחורבן.

10.4.24.

מודעה

אילן שיינפלד

כתיבה וקריאה הן בעבורי אורח חיים וגם הכרח. אני אדם המגלה את עולמו במלים. התחלתי לכתוב בגיל ארבע-עשרה, ומאז אני כותב שירה וסיפורת, מחזות ותסריטים, ספרי הדרכה בכתיבה ועוד, למבוגרים ולילדים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Call Now Button