Uncategorized

זכות השיבה, מבחני הדמים וסעיף הנכד

החיים, הכתיבה, ההורות ומה שביניהם (241)

     בתקופת האינקוויזיציה בספרד היה נהוג מבחן דמים. די שתהא בדמות של אדם שמינית של דם יהודי, כדי שיוכרז ככופר. חקירות האינקוויזיציה באשר למוצאו של אדם, של הוריו ושל הורי-הוריו, היו מדוקדקות ומתועדות. כתוצאה מהן, בני אדם איבדו את מעמדם החברתי, את רכושם ואת חייהם. מה שקרה כתוצאה מכך, הקמת האינקוויזיציה, גירוש ספרד, רדיפת היהודים, המרתם בכפייה או רציחתם, לא רק בספרד, אלא גם במושבות ספרד בעולם החדש (דרום אמריקה) – היה לטרגדיה הלאומית הגדולה ביותר בתולדות העם היהודי מלבד השואה.

     הפגיעה ביהודים החלה עוד לפני כן. הגלות הראשונה והשנייה, עליית האסלאם, גלות ספרד והשואה המירו דתם של יהודים, הרגו בעם ישראל והפיצו את שרידיו לכל עבר. כל קהילות ישראל, מאפגניסטן ועד אקוודור, ממדינות אירופה ועד לאמזונס, נוסדו כתוצאה מרדיפת היהודים ומהעמדתם בפני שתי ברירות – התאסלמות/התנצרות, או השמדה.

     מדינת ישראל הוקמה כתוצאה מאלפיים שנים של היסטוריה איומה ומדממת. רשימת הפרעות והפוגרומים שעברו על היהודים היא ארוכה ואינה פוסחת על שום קהילה, במזרח ובמערב. חוק השבות, שנחקק עם הקמתה של מדינת ישראל, בא להבטיח כי תהיה מרכז העם היהודי, מקום מפלט לכול יהודי תבל באשר הם, בכל זמן שירצו לעלות ארצה, להשתקע בה ולהיות חלק מחברתה ותרבותה.

     כדי לקבוע מי זכאי לעלות ארצה מכוח חוק השבות, שבנוסח המקורי שלו משנת 1950 לא הופיעה כלל הגדרת 'מיהו יהודי', חוקק בשנת 1970 חוק 'מיהו יהודי'. לפי חוק זה יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה, או שנתגייר, ואינו בן דת אחרת. התיקון אף קבע, שגם מי שהינו בן או נכד של יהודי, ובן זוגו, זכאי לעלות מכוח חוק השבות (אך אינו מוגדר כיהודי). עם השנים, הכיר בג"ץ גם בגיורים רפורמיים בחו"ל ובישראל, לצורך קביעת זכאות לאזרחות ישראלית על פי חוק השבות. פסק דין זה הוא שאפשר את עלייתם של למעלה מ-300,000 לא יהודים מחבר המדינות (ברית המועצות לשעבר) לישראל.

     הערב נודע, כי יהדות התורה והליכוד סיכמו על ביטול פסיקת בג"ץ שהכיר בגיורים רפורמיים שנעשו בישראל. במלים אחרות, עוד לא חוקקו את פסקת ההתגברות, וכבר מכינים את שלילת הזכויות בעזרתה. בעבורי, משמעות הדבר היא, שכל ילדי הפונדקאות שגוירו בגיור רפורמי, ורובם גוירו בו, ובהם בניי, יאבדו את ההכרה בהם כיהודים. הם יהפכו לחסרי דת, ויזכו לאזרחות ישראלית רק מכוח היותם בניי.

‏     קואליציית הימין-חרדים החדשה מתכוונת לחולל שינויים רבים. האחד, ביטול סעיף הנכד בחוק מיהו יהודי, והשני – ביטול ההכרה של מדינת ישראל מכוח פסיקת בג"צ בגיורים הרפורמיים והקונסרבטיביים. שני שינויים אלה למעשה יסגרו את שערי העלייה ארצה בפני כול צאצאי היהודים, שלא נולדו לאם יהודייה, ולכול הפחות ימנעו מהם אזרחות ישראלית.

     שינוי זה יפגע, קודם כול, בצאצאי יהודים ממדינות חבר העמים וארצות אחרות, שירצו לעלות ארצה. כידוע, 60% מן העולים ממדינות חבר העמים בשנים האחרונות הם צאצאי יהודים, שעלו ארצה מכוחו של סעיף הנכד. וכאמור, יפגע גם בילדים שנולדו לאבות ולזוגות חד-מיניים בתהליכי פונדקאות. ילדים אלה מוכרים כיהודים רק מכוח גיור רפורמי או קונסרבטיבי, ואם חלילה יחוקקו שינויים אלה, יהיה מעמדם 'חסר דת'. כצאצאי יהודים הם יזכו באזרחות ישראלית, אך דרכם בעתיד תהיה קשה שבעתיים.

     השינויים הללו בחוק השבות פוגעים בהגדרת הזהות העצמית ומשמיטים את הקרקע מתחת לחייהם של מאות אלפי בוגרים וילדים במדינת ישראל. לא פחות מכך, הם סותמים את הגולל על האפשרות לקומם את העם היהודי מחדש בארצו. ובזה יש חטא לא רק כלפי חזון הנביאים, אלא גם חטא כלפי עתידה של מדינת ישראל.

     דו"ח שחיבר אל"מ (מיל) ד"ר שמואל אבן ז"ל, חוקר בכיר במכון למחקרי בטחון לאומי, ("עדכן אסטרטגי רב תחומי לביטחון לאומי", כרך 24, גיליון 3, יולי 2021), קבע, כי האתגר הדמוגרפי המדיני של ישראל הוא לשמר את זהותה כמדינה יהודית ודמוקרטית בעיקר מול הפלסטינים, שהדמוגרפיה שלהם שזורה בשלה. המשמעות היא שמירה על מאזן אזרחים חיובי של אוכלוסייה יהודית לעומת הפלסטינית בתוך גבולות המדינה.

     "מאז סיום קליטת גל העלייה משטחי בית המועצות לשעבר חלה ירידה בחלקם של היהודים במאזן הצר, נוכח ריבוי טבעי מהיר יותר של האוכלוסייה הפלסטינית בישראל עד כה," אומר הדו"ח. "ירידה נוספת בחלקם של היהודים במאזן הצר תתרחש אם ישראל תספח אליה שטחים על אוכלוסייתם פלסטינית, למשל אם תספח שטחים באזורי C, בהם בקעת הירדן."

     סיכום הדו"ח כמו נכתב לימינו אלה: "ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית ורואה עצמה כמדינה ליברלית ומפותחת. את דמותה זו של ישראל מוביל הרוב היהודי הלא-חרדי, שהוא דומיננטי גם בהשתתפותו בכוח העבודה, בפריון העבודה, בשירות בצבא ובתשלומי מס הכנסה שמהם ניזון תקציב הממשלה. ברם, משקלו של רוב זה באוכלוסייה צפוי לקטון בעשורים הבאים, נוכח המשך גידול מהיר יחסית של אוכלוסיית החרדים והערבים. כך יוצא שתוך כמה עשרות שנים, על פי תחזית למ"ס (תרחיש ביניים), עשויים שני ה"מיעוטים" – הערבים והחרדים – להוות רוב באוכלוסיית ישראל. מכאן נדרשות הסכמות חברתיות כבר כיום, שיבטיחו כי מדינת ישראל תמשיך לשמור על צביונה הנוכחי וכל קבוצת אוכלוסייה תתרום את חלקה."

     במרץ 2018 מינה נפתלי בנט, בתפקידו כשר התפוצות, ועדה שקבעה, כי  יש כ-60 מיליון איש בעולם בעלי זיקה ליהדות או לישראל, וכי יש קהילות בקרבם אשר ניתן לבחון את העלאתן ארצה וגיורן. "הוועדה הגישה לממשלה דו"ח המסכם את עבודתה, שבו היא קוראת למפות קהילות בעלות זיקה לישראל, להנחיל בהן תכנים הקשורים למדינה וליהדות ולייסד "מתווה הגעה לישראל לצורך גיור ליחידים, לקבוצות ולקהילות שיימצאו מתאימים לכך".

     לפי הוועדה, מדובר ב"הזדמנות אסטרטגית חסרת תקדים לקרב אל העם היהודי את הציבורים בעלי הזיקה אליו, ולהציב מסלול קבוע וברור בפני המיעוט שיהיה מעוניין להצטרף בסופו של דבר באופן מלא לעם היהודי". הדו"ח, שהוגש למזכירות הממשלה, חובר בידי "הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת יחסה של ישראל לציבורים בעולם בעלי זיקה לעם היהודי". הוועדה הוקמה בשנת 2016 על ידי משרד התפוצות, במטרה לייעץ לממשלה בנוגע למדיניות כלפי אותם "ציבורים גדולים" שמבקשים בשנים האחרונות, כך לפי הדו"ח, הכרה ישראלית, קשרים, סיוע וחלקם אף אזרחות" (מתוך ידיעה של נעה לנדאו וחיים לווינסון, הארץ).

     כסופר יהודי, המבקר תדיר בקהילות שונות ונידחות של עם ישראל בתפוצות, נפגשתי עם צאצאי יהודים בצ'ילה ובארגנטינה, באקוודור ובפרו, באמזונס ועוד. בכול אחד מן המקומות הללו גם התפללתי במחיצתם, התוודעתי למנהגי הפולחן שלהם, לאמונתם, לדבקותם בישראל. ודאי לי, שהפתרון למצבה של מדינת ישראל והבטחת טבעה כמדינה יהודית דמוקרטית טמון בדיוק בזה – בשינוי חוקי הגיור וחוק השבות, כך שצאצאי האנוסים והמומרים, המרוכזים בקהילות שונות בדרום אמריקה, יוכלו לעלות לישראל ולהתיישב בה. זאת, במקביל ובו-זמנית להקמת מדינה פלסטינית ולהסדרת זכות השיבה של חלק מפליטי 1948 לביתם.

     הדו"ח שחיברה אותה ועדה מעלה עובש בארכיון המדינה. כעת, אם השינויים בחוק השבות ובחוקי הגיור ייכנסו לתוקף, למעשה יסגרו החרדים והחרד"לים ושותפיהם בליכוד את שערי ישראל, כמדינת הלאום של העם היהודי, בפני כל צאצאי היהודים האלה, שעזה כמיהתם להיות מוכרים כיהודים ולעלות ארצה. לו כך יעשו, ישנו את פני מדינת ישראל אחת ולתמיד, ויקבעו אותה כמדינת הלאום היהודי. אבל אם ישונו חוקי הגיור והשבות, ייחסמו שערי ישראל בפני צאצאי היהודים, חזון הנביאים יושלך לפח האשפה של הקנאות החרדית, וישראל תקבע את מעמדה כמדינת אפרטהייד, הכובשת עם אחר, מבלי שאפילו עשתה את המרב כדי לקומם את העם היהודי בנחלת אבותיו.

     כפי שניתן להבין מן הדברים האלה, השקפותיי בכל הנוגע לעם ישראל, למדינת ישראל ולעתידה, אינן מתיישבות עם אף צד במפה הפוליטית. אני בעד הקמתה של מדינה פלסטינית, אבל גם בעד הרחבת חוק השבות והבאת מיליוני צאצאים של יהודים ארצה. אני בעד שוויון זכויות אזרחי לכול תושבי ישראל, אך גם בעד אפליה מתקנת של צאצאי האנוסים והמומרים, מכוח הגזרות, הפרעות, ההמרה והשמד שעברו אבותינו.

     כי זה באמת לא עניין של ימין ושמאל, כן ביבי או לא ביבי. זה עניין הנוגע להישרדותו של העם היהודי ולהישרדותה של מדינת ישראל. והממשלה המוקמת בה כעת עלולה להיות זו שסתמה את הגולל על תקומת העם היהודי, על חזון הנביאים וגם על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

     אנא שתפו והפיצו. תודה.

מודעה

אילן שיינפלד

כתיבה וקריאה הן בעבורי אורח חיים וגם הכרח. אני אדם המגלה את עולמו במלים. התחלתי לכתוב בגיל ארבע-עשרה, ומאז אני כותב שירה וסיפורת, מחזות ותסריטים, ספרי הדרכה בכתיבה ועוד, למבוגרים ולילדים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.